ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ρεθύμνου είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο των καθηγητών του νομού Ρεθύμνου. Μέλη του, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου και είναι αποσπασμένοι σε κάποιο φορέα καθώς και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (ανατροφής ή άνευ αποδοχών).

Ανώτατο όργανο του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συγκαλούνται υποχρεωτικά δύο τακτικές συνελεύσεις, μία το μήνα Νοέμβριο και μία το μήνα Μάϊο, καθώς και όσες έκτακτες γενικές συνελεύσεις κριθεί απαραίτητο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο 2019. Σήμερα, η σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Δέσποινα Νικολάου

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Βίγλης

Γραμματέας: Βαγγέλης Πετσαγκουράκης

Ταμίας: Ιωάννα Πετροπούλου

Μέλη: Αμαλία Περάκη, Δημήτρης Νινίκας, Γιάννης Βαρδαλαχάκης

Η θητεία του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου έληγε το Νοέμβριο του 2020, όμως στο πλαίσιο των μέτρων ενάντια στη διάδοση του νέου κορωνοϊού ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εκλογές των συνδικαλιστικών οργάνων και οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων παρατάθηκαν μέχρι τις 30/06.