Σχετικά με την απόφαση της ΟΛΜΕ για αυτόματη παρακράτηση εισφορών

Σχετικά με την απόφαση της ΟΛΜΕ για αυτόματη παρακράτηση εισφορών

Η ΟΛΜΕ με έγγραφό της (23/4/2019) ανακοίνωσε στις ΕΛΜΕ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι πρόκειται να υλοποιήσει τη απόφαση του 12ου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου της για συγκέντρωση των συνδρομών προς ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ κεντρικά (δηλ. μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών). Τα επιχειρήματα που παραθέτει είναι:

  • Αυξημένες ανάγκες του σωματείου.
  • Μείωση των εσόδων λόγω της μείωσης της συνδρομής προς την ΟΛΜΕ, της συνεχούς μείωσης του αριθμού των καθηγητών, της οικονομικής κάλυψης αναγκών συναδέλφων κ.λπ.
  • Προσδοκίες για αύξηση συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.

Διευκρινίζει ότι η υποχρεωτική παρακράτηση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς ενώ σε περίπτωση που αυτοί δεν το επιθυμούν θα πρέπει να προσκομίσουν στις οικείες ΕΛΜΕ αρνητική δήλωση. Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν και θα δώσουν τις δηλώσεις στον υπεύθυνο μισθοδοσίας της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου δηλώνει ότι δεν συναινεί στην απόφαση αυτή και ζητά να αποσυρθεί άμεσα. Η συμμετοχή των συναδέλφων στα σωματεία είναι αναγκαία αλλά όχι υποχρεωτική. Ο συνδικαλισμός είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Η συμμετοχή δεν εργαζομένων στα σωματεία δεν επιβάλλεται αλλά κερδίζεται μέσα από δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και των συμφερόντων του κλάδου και παρεμβάσεις για την δίκαιη αντιμετώπιση όλων ανεξαρτήτως ιδεολογίας και ψήφου.

Ως εκ τούτου ζητάμε:

  • Από την ΟΛΜΕ να αποσύρει την απόφασή της για αυτόματη παρακράτηση της συνδρομής.
  • Από τις Διευθύνσεις να μην προβούν σε καμία τέτοια ενέργεια.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος

Νίκος Αδράμης

Η Γραμματέας

Ελένη Παχούμη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *