Σχετικά με τη χρήση καμερών στα σχολεία

Σχετικά με τη χρήση καμερών στα σχολεία

Τον τελευταίο καιρό, σε αρκετά σχολεία εξετάζεται το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας στον προαύλιο χώρο σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν φθορές και βανδαλισμοί. 

Το μέτρο αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό, δεν αντιμετωπίζει ούτε το πρόβλημα των βανδαλισμών  ούτε τους λόγους για τους οποίους γίνονται.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων με οδηγία της επισημαίνει ότι η ύπαρξη καμερών σε σχολεία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους.

Επίσης, τονίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει το μέτρο αυτό να είναι πρόσφορο και αναγκαίο σε σχέση µε τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µην μπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα μέσα. Ως ηπιότερα νοούνται τα μέσα που είναι εξίσου αποτελεσματικά, αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο, π.χ. τακτικότεροι έλεγχοι από υπάρχον προσωπικό ασφαλείας, σύστημα συναγερμού στην είσοδο και την έξοδο κλειστών χώρων, καλύτερος φωτισμός κλπ.

Στην ίδια οδηγία αναφέρεται ότι η λειτουργία του συστήματος πρέπει

να πραγματοποιείται κατ’ αρχήν δοκιμαστικά αφού προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην Αρχή. Στη συνέχεια, πρέπει να αξιολογείται συνεχώς και να σταθμίζεται η αναγκαιότητά του. Τα στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Αρχή και σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του σχολείου.

Εκτός από τις επιφυλάξεις που διαφαίνονται στις οδηγίες της Αρχής, επιστημονικές έρευνες για την χρήση καμερών ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι οι κάμερες αυτές καθαυτές δεν βοηθούν στην πρόληψη, στην εκδήλωση ή στην αντιμετώπιση ενεργειών που έχουν στόχο καταστροφή περιουσίας, κλοπές κ.λπ. και σίγουρα δεν αντιμετωπίζουν τους λόγους για τους οποίους κάποιος οδηγείται σε αυτές τις ενέργειες. Αυτός που θέλει να κάνει κάτι μετακινείται χωρικά, ώστε να μην βρίσκεται στην εμβέλεια της κάμερας και σπάνια αποτρέπεται εξαιτίας της ύπαρξή της.

Επιπλέον, λόγω της πληθώρας των δεδομένων που αποθηκεύονται προς επεξεργασία από το σύνολο των καμερών, είναι αδύνατη η έγκαιρη παρέμβαση. Κι αυτό επειδή οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν εικόνες από τους δημόσιους χώρους και μόνο δειγματοληπτικά παρακολουθούνται από το απαραίτητο προσωπικό.

Τέλος, όλοι γνωρίζουμε ότι οι μαθητές βρίσκονται στα προαύλια των σχολείων και κατά τις απογευματινές ώρες για να παίξουν, να αθληθούν και να συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες καθώς σε πολλά μέρη δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι άθλησης και επαρκείς παιδικές χαρές κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου ομόφωνα και κατηγορηματικά εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε σκέψη για τοποθέτηση καμερών ή καταγραφικών συστημάτων σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι, εντός ή εκτός του διδακτικού ωραρίου και προτείνει:

  • Οι διευθυντές και οι σύλλογοι των σχολείων στα οποία τοποθετούν κάμερες να επανεξετάσουν το θέμα της λειτουργίας τους.
  • Την αλλαγή του πλαισίου που έχει θεσπιστεί και επιτρέπει τη λειτουργία καμερών ασφαλείας σε σχολικούς χώρους.
  • Την πρόσληψη επαρκούς αριθμού μονίμων φυλάκων, για όλο το εικοσιτετράωρο.
  • Την τοποθέτηση συναγερμού και επαρκούς φωτισμού στα σχολεία.
  • Την ολοήμερη λειτουργία των σχολείων με εξειδικευμένο προσωπικό, ως αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα της γειτονιάς για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Σχολεία με υπερμεγέθη τείχη, κάγκελα και κάμερες παντού προσομοιάζουν με φυλακές και καλλιεργούν αισθήματα αποστροφής στο σχολείο και θυμού στους μαθητές μας.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος

Νίκος Αδράμης

Η Γραμματέας

Ελένη Παχούμη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *