Απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική ρύθμιση στερεί το δικαίωμα στην εργασία στους Κοινωνιολόγους

Απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική ρύθμιση στερεί το δικαίωμα στην εργασία στους Κοινωνιολόγους

To  Δ.Σ .της ΕΛΜΕ, μετά και την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων ειδικής αγωγής στις 20/11/2019, καταγγέλει το ζήτημα της αυθαίρετης και αναιτιολόγητης ανάθεσης μαθημάτων.   Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το νόμο 3794/2009 οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών-πρώην ΠΕ 10 του νόμου 1566/1985).  Δηλαδή καλούνται να διδάξουν μαθήματα του κλάδου της Κοινωνιολογίας (ένα από τα οποία εξετάζεται  σε πανελλαδικό επίπεδο) απόφοιτοι ενός τμήματος του οποίου το πρόγραμμα σπουδών δεν περιλαμβάνει κανένα σχετικό αντικείμενο. Το γεγονός αυτό εκτός από, απαράδεκτο και αντιεπιστημονικό, σπρώχνει στην ανεργία εκείνους που έχουν τα επιστημονικά εφόδια να διδάξουν το μάθημα.   Συγκεκριμένα:

Οι κύριες κατευθύνσεις που μέχρι τώρα ακολουθούσαν οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Τμήματος ήταν α) η ένταξη στον κλάδο ΠΕ 71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, β) η ένταξη στον κλάδο ΠΕ 72 (Εκπαιδευτές Ενηλίκων), συγκεντρώνοντας σχετική προϋπηρεσία. Με το νόμο 4589/2019, ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα μεταφοράς προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ολόκληρος ο υφιστάμενος κλάδος των ΠΕ78 να οδηγηθεί σε εξοστρακισμό από οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης – γενική ή ειδική- δεδομένου του πλήθους των αποφοίτων ΠΕ71 του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και των μορίων προϋπηρεσίας που διαθέτουν. Δηλαδή, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος, μετέφεραν την προϋπηρεσία που απέκτησαν εργαζόμενοι σαν ΠΕ 71 στον κλάδο ΠΕ 78! Είχαμε προειδοποιήσει, από κοινού με τους συναδέλφους ΠΕ 78, ότι η κατάσταση αυτή, αν δεν διορθωθεί, θα δημιουργήσει τεράστιες αδικίες. Τελικά, με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, επιβεβαιώνονται οι προειδοποιήσεις μας, αφού οι συνάδελφοι ΠΕ 78 έχουν κατρακυλήσει δεκάδες θέσεις πιο κάτω από τους αποφοίτους του τμήματος του ΠΑΜΑΚ.

Το παραπάνω γεγονός δεν είναι μοναδικό στο ελληνικό σχολείο. Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο εξοικονόμησης προσωπικού, εκπαιδευτικοί διδάσκουν μαδήματα άσχετα με το επιστημονικό αντικείμενο ( χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου οι συνάδελφοι οικιακής οικονομίας καλούνται να διδάξουν οικονομικά μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα). Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η απαξίωση των πανεπιστημιακών πτυχίων και η καλλιέργεια του “διαίρει και βασίλευε” ανάμεσα σε κλάδους και ειδικότητες, Ζητούμε να πάρετε άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας.           

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

H Πρόεδρος

Νικολάου Δέσποινα

O Γραμματέας

Χαλκιαδάκης Κωστής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *