Συμπαράσταση σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ΠΕ08 του Ν. Χανίων

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου συμπαρίσταται στην αναπληρώτρια εκπαιδευτικό ΠΕ08 στο νομό Χανίων που εγκαλείται, μετά από την αυθαίρετη και αυταρχική παρέμβαση της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου (ενός από τα τρία σχολεία στα οποία εργάζεται) λόγω άρνησης εκτέλεσης καθήκοντος, με την αιτιολογία ότι δεν συμμετείχε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία με κάποιον από τους τρόπους (πλατφόρμες) που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας. 

Καταδικάζουμε τα περιστατικά πιέσεων και απειλών που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί από οποιαδήποτε διοικητικά στελέχη, λόγω του τρόπου που επέλεξαν να επικοινωνούν με τους μαθητές τους, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Η συνάδελφος προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτό έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους μαθητές στέλνοντάς τους παιδαγωγικό υλικό (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail). 

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου σε προηγούμενο έγγραφό της έχει εκφραστεί επί του θέματος αναλυτικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικό χαρακτήρα γιατί εκτός των άλλων δεν εξασφαλίζει  την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών σε αυτήν, η οποία αποτελεί  βασική παράμετρο του δημόσιου σχολείου.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

H Πρόεδρος

Δέσποινα Νικολάου

O Γραμματέας

Βαγγέλης Πετσαγγουράκης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *