Να αποσυρθούν τώρα οι δασικοί χάρτες

Να αποσυρθούν τώρα οι δασικοί χάρτες

Η δημοσίευση των δασικών χαρτών για τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης έχει προκαλέσει τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νησιού. Σε μία χώρα που αδιαφορεί για τα πραγματικά της δάση που καίγονται κάθε καλοκαίρι και για την καταπάτηση και δόμηση στη συνέχεια των καμένων εκτάσεων από επιτήδειους, ο χαρακτηρισμός βραχωδών εκτάσεων και εκτάσεων χαμηλής βλάστησης ως δασικών δεν αποτελεί απλό εμπαιγμό αλλά παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο αρπαγής της αγροτικής γης προκειμένου να αποδοθεί προς «αξιοποίηση» στα ποικίλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Είναι σημαντικό να έχουμε την διαύγεια να διακρίνουμε ότι όλες οι αλλαγές που προωθούνται τα τελευταία χρόνια σε τοπικό επίπεδο συγκλίνουν στο σχεδιασμό της μετατροπής της Κρήτης από τη μία σε «ενεργειακό κόμβο» και από την άλλη σε ένα «μονοθεματικό τουριστικό πάρκο» όπου όλες οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, ακόμα και οι παραδοσιακές όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία, μπορούν να έχουν μόνο συμπληρωματικό ρόλο ως μέρος του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος (π.χ. αγροτουρισμός). Με το χαρακτηρισμό των εκτάσεών τους ως δασικών οι αγρότες κινδυνεύουν είτε να χάσουν άμεσα την γη τους μέσω της απαλλοτρίωσής της από το κράτος και την παραχώρησή τους για την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ (αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων) είτε να αναγκαστούν να την πουλήσουν μπιρ παρά καθώς πλέον γίνεται ασύμφορη η αξιοποίησή της. Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι μικρές εκτάσεις εκτός σχεδίου δόμησης γίνονται δώρο στο μεγάλο κεφάλαιο για την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων και για την εγκατάσταση ΒΑΠΕ.
Ως εκπαιδευτικοί, καταγόμενοι πολλοί από εμάς από αγροτικές οικογένειες, δεν μπορούμε παρά να είμαστε αλληλέγγυοι στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους που αγωνίζονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους σε μία γη που τους ανήκει από γενιά σε γενιά. Συντασσόμαστε μαζί τους και ζητάμε το άμεσο πάγωμα της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με το υψηλό κόστος της
υποβολής αντιρρήσεων, καθώς και την επανεκκίνηση της διαδικασίας με τη χρήση πρόσφατων, πραγματικών δεδομένων αναφορικά με τις χρήσεις γης, την πραγματοποίηση επιτόπιων αυτοψιών και την συμπερίληψη στους νέους δασικούς χάρτες των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *