Για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά

Για τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 6 Αυγούστου, συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου με τον Προϊστάμενο και το Γραμματέα του ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου για το ζήτημα των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά. Μετά από εκτενή συζήτηση πάνω στη σχετική νομοθεσία, ενημερώνουμε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής:

 
1. Θα προηγηθεί η συμπλήρωση ωραρίου των λειτουργικά υπεράριθμων.
2. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των συναδέλφων που δεν έχουν οργανική τοποθέτηση (διάθεση ΠΥΣΔΕ).
3. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθούν, συγκρινόμενοι μεταξύ τους, όσοι ήρθαν με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ και όσοι αιτηθούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.

4. Τέλος, στα εναπομείναντα κενά θα τοποθετηθούν οι νεοδιόριστοι βάσει των σημερινών κοινωνικών τους κριτηρίων (και όχι βάσει της σειράς τους στον πίνακα).

 

Τα λειτουργικά κενά θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Οι αιτήσεις για συμπλήρωση ωραρίου και τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσων αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ και όσων αιτηθούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 10/08 και ώρα 12:30. Για την ανάληψη καθηκόντων και τις αιτήσεις τοποθέτησης των νεοδιόριστων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

 
 
 
Οι συνάδελφοι παρακαλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τη σελίδα της Διεύθυνσης και την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία. Δυστυχώς, η τακτική του Υπουργείου Παιδείας να μην στελεχώνει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με μόνιμο, διοικητικό προσωπικό και η πραγματοποίηση ελάχιστων αποσπάσεων έχει σαν αποτέλεσμα οι ελάχιστοι συνάδελφοι που απομένουν τους καλοκαιρινούς μήνες να επωμίζονται ένα τεράστιο φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *