ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ  ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου καλεί όλους τους/τις συναδέλφους σε απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση και τις οδηγίες που περιγράφονται στο κείμενο – ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

Η κυβέρνηση αποφασίζει και διατάζει, επιταχύνοντας τις διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, διαδικασίες που θα φορτώσουν με τεράστιο όγκο «γραφειοκρατίας» τα σχολεία και τους συναδέλφους, θα μετατρέψουν τα σχολεία μας σε «κάτεργα» γραφειοκρατικών διαδικασιών, θα κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία μας, γεγονός που θα επιφέρει την υποχρηματοδότηση, την κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο πολλών σχολικών μονάδων.

Σαν «ώριμο φρούτο» μετά την αξιολόγηση σχολικών μονάδων θα ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση της ΝΔ επαναφέρει το «φάντασμα» των επιθεωρητών στα σχολεία μας και προετοιμάζει ένα καθεστώς φόβου, τρομοκράτησης, χειραγώγησης και υποταγής για όλους τους συναδέλφους.

Συνάδελφοι, τα σχέδια της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα και προφανή. Θέλει να φορτώσει στους εκπαιδευτικούς όλες τις ευθύνες για την κακοδιαχείριση και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας δωρεάν παιδείας στη χώρα μας, τις ευθύνες για χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά, την χρόνια αδιοριστία, τα άπειρα κτιριακά και στεγαστικά προβλήματα σε σχολικές μονάδες σε όλη την χώρα και γενικότερα για όλα τα κακώς κείμενα της ελληνικής εκπαίδευσης και της διαχρονικής υποβάθμισής της όλα τα τελευταία χρόνια. Κλειδί σε όλη αυτήν την προσπάθεια και αυτήν την κατεύθυνση θα είναι η “αξιολόγηση” – κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων .

Αν τα σχέδια της κυβέρνησης προχωρήσουν και «περάσει» η αξιολόγηση, τότε οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξεχάσουμε το εργασιακό μας ωράριο, την παιδαγωγική μας ελευθερία, τις δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στους συλλόγους διδασκόντων.

Μπροστά σ αυτήν την κατάσταση όλοι μας, οι σύλλογοι διδασκόντων, τα σωματεία πρέπει να πάρουμε τη κατάσταση στα χέρια μας.

Πρέπει να ανασυνταχθούμε και να πούμε ένα μαζικό, συλλογικό, βροντερό

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, την οποία προκήρυξε η ΟΛΜΕ και να υπογράψουμε όλοι τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία στο κείμενο που επισυνάπτεται παρακάτω.

Παραθέτουμε τις οδηγίες της ΟΛΜΕ και τα πρακτικά βήματα για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης:

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

  • Τους συναδέλφους διευθυντές, τις διευθύντριες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία

  • Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς – μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή της ΟΛΜΕ από κάθε αξιολογική διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική Υ.Α. (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.)

Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

  • Οι ΕΛΜΕ επικοινωνούν με τους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

  • Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων.

  • Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν, δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία-αποχή), η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

  • Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικών, παρά την έλλειψη απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και αποχωρούν από την διαδικασία.

  • Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).

Συνάδελφοι, ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, άρχισε, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα τους εκπαιδευτικούς και θα τους δίνει, νομικά κατοχυρωμένες, κατευθύνσεις, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά. Συμμετέχουν όλες και όλοι στην απεργία-αποχή.

(ακολουθεί η ατομική – συλλογική δήλωση μετά τις υπογραφές)

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

Με την παρούσα δηλώνω/ουμε ότι απέχω/ουμε από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B‘ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω/ουμε στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου/μας που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *