Εξώδικη καταγγελία ΕΛΜΕΡ για αξιολόγηση – Ενημερωτικό σημείωμα & Εξώδικη Καταγγελία – Πρόσκληση

Εξώδικη καταγγελία ΕΛΜΕΡ για αξιολόγηση – Ενημερωτικό σημείωμα & Εξώδικη Καταγγελία – Πρόσκληση
ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ενωση Λειτουργων Μεσης Εκπαιδευσης νομου Ρεθυμνου

Ηλιακάκη 16, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132

site: www.elmereth.gr

e-mail: contact@elmereth.gr

facebook:

https://www.facebook.com/elmereth

ΣΥΝΔΙΚ. ΧΡΟΝΙΑ: 2021-22

Ρέθυμνο, 24/02/2022

ΕΞΕΡΧ.:083

ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες ΔΔΕ Ρεθύμνου

ΔΔΕ Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ: ΟΛΜΕ

Εξώδικη καταγγελία ΕΛΜΕΡ για αξιολόγηση –

Ενημερωτικό σημείωμα

Σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. (7/2/2022) συντάχθηκε σήμερα (24/2/2022) από δικηγορικό γραφείο και αρμοδίως επιδόθηκε στη ΔΔΕ Ρεθύμνου ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου αναφορικά με τον νόμο του ΥΠΑΙΘ για την αξιολόγηση και πιο συγκεκριμένα κατά της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ζητάμε από τη ΔΔΕ Ρεθύμνου εντός 48 ωρών από την επίδοση του εγγράφου «να μας γνωστοποιήσει τον τόπο και την ακριβή ημεροχρονολογία προκειμένου να διατυπώσουμε/ εκθέσουμε τις απόψεις μας και να προβούμε σε ουσιαστική συζήτηση επί των ζητημάτων που εκθέτουμε ανωτέρω».

Μετά την παρέλευση του 48ωρου, αν δεν υπάρξει απόκριση, νομιμοποιούμαστε να προχωρήσουμε σε κήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

Σε αυτή την περίπτωση, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕΡ θα επανέλθει για ενημέρωση και για αποστολή των απαραίτητων εντύπων για δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ρεθύμνου

    Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ. Γραμματέας

 Σουρουλής Χρήστος                                  Αρσενάκης Αρσένιος

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που εδρεύει στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηλιακάκη αρ. 16Α, (email: elmereth@gmail.com) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, επί της οδού Καλλιρρόης Παρρέν – Σιγανού αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 

Με την υπ’ αρ. 1/7-2-2022  απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και αντίθεσή της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης και του συνόλου των εκπαιδευτικών – μελών μας, με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 ν. 4692/2020 και των άρθρων 231 και 233 ν. 4823/2021, ιδίως δε των διατάξεων με τις οποίες α) προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών προσώπων-φορέων (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης κ.ο.κ.) πλην του Συλλόγου Διδασκόντων τόσο κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και την επιλογή των τομέων λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής, στους οποίους θα εστιάσουν οι προγραμματιζόμενες δράσεις, όσο και κατά την διαδικασία της εσωτερικής (αυτό)αξιολόγησης και πολύ περισσότερο της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και κατά την διαδικασία συντάξεως και αναρτήσεως των οικείων εκθέσεων και β) ορίζεται ότι η παράλειψη ή άρνηση στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να  εκπληρώσει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί αντικειμενικό λόγο αναστολής οποιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης αυτού, ειδικά δε για τα στελέχη διοίκησης η άρνηση να αξιολογηθούν ή αξιολογήσουν ή η παρακώληση της ανωτέρω διαδικασίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Επειδή, ειδικότερα,  η επέμβαση εξωτερικών φορέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θίγει τον πυρήνα της αυτονομίας τους, παραμερίζει το Σύλλογο Διδασκόντων ως το κατεξοχήν διαχρονικά αρμόδιο όργανο για τη στοχοθεσία και υλοποίηση των δράσεων των σχολικών μονάδων και δη τη θέση των εκπαιδευτικών στόχων, το σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την εισήγηση προς τη Διοίκηση μέτρων ενίσχυσης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.

Επειδή η άρνηση της Διοίκησης να προβεί σε ουσιαστικό διάλογο και να εισακούσει τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη χάραξη της στρατηγικής, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και δη η εφαρμογή τιμωρητικών μεθόδων και μέτρων έναντι των συναδέλφων και στελεχών της εκπαίδευσης, οι οποίοι υπερασπίζονται το λειτούργημα και το εκπαιδευτικό τους έργο, καταργεί το βασικό ρόλο και αποστολή του Κράτους ως εγγυητή της δημόσιας Παιδείας, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι το επίμαχο «σύστημα αξιολόγησης» επιβάλλεται σε μία περίοδο αφενός σημαντικού κινδύνου της δημόσιας υγείας λόγω της παρατεταμένης και διαρκώς διογκούμενης εξάπλωσης του κορονοϊού και αφετέρου τεράστιων ελλειμμάτων, όχι μόνο σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και σε υλικοτεχνικές υποδομές  που επιχειρούνται ν’ «αντιμετωπιστούν» με σύμπτυξη τμημάτων αντί δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων και πρόσληψης του αναγκαίου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Επειδή η προσφυγή της Διοίκησης στη Δικαιοσύνη και οι μεθοδεύσεις της προκειμένου ν’ ανακόψει τις πρωτοφανείς απεργιακές κινητοποιήσεις σύσσωμου του εκπαιδευτικού κλάδου, θέτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανά της επιχειρούν να μετακυλίσουν το βάρος και τις ευθύνες όχι μόνο της ανεπάρκειας, διοικητικής και λειτουργικής, αλλά και της επιλογής υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας στους εκπαιδευτικούς, επιτείνοντας εντέλει την απαξίωση και το χτύπημα των ίδιων των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Επειδή στο πλαίσιο αυτό, με την υπ’ αρ. 1/7-2-2022 απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, αποφασίσαμε να μην κάνουμε πίσω στην προάσπιση του εκπαιδευτικού μας έργου και των δικαιωμάτων μας, αλλά να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις από κοινού με άλλους συλλόγους και ενώσεις εκπαιδευτικών έως ότου ληφθούν υπόψιν οι προτάσεις μας για την ουσιαστική ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιώντας απεργία/αποχή/στάσεις εργασίας ενάντια στην διαδικασία αξιολόγησης της υπ’ 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) υπουργικής απόφασης.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Διαμαρτυρόμαστε για την υποκριτική, αυταρχική και αντιεκπαιδευτική πολιτική και συμπεριφορά της Κυβέρνησης και των αρμόδιων οργάνων της.

Ζητούμε την απόσυρση της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) Υπουργικής Απόφασης και τη διαβούλευση άλλως συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών (διδακτικά κενά, μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, συγχωνεύσεις τμημάτων, υποχρεωτικές υπερωρίες, πολλαπλές εξετάσεις και εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, κ. ά.). Για την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων στην παιδεία (υποχρηματοδότηση, κτηριακή υποδομή και εγκαταστάσεις, αντισταθμιστική διδασκαλία, υπολειτουργία εκπαιδευτικών δομών για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, κ.ά.). Για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού (λιγότεροι μαθητές στα τμήματα, μαζικές προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, ψυχολόγων και υγειονομικού προσωπικού, δωρεάν τεστ και καθημερινές ιχνηλατήσεις στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, κ.ά.). Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου (ουσιαστικές αρμοδιότητες στους συλλόγους διδασκόντων, οικονομική και εκπαιδευτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ετήσια επιμόρφωση, κ.ά.). Τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο έχουν επιδεινωθεί την περίοδο της υγειονομικής και ευρύτερης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε και η λύση τους αποκτά επείγοντα χαρακτήρα.

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως, εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση του παρόντος, μας γνωστοποιήσετε τον τόπο και την ακριβή ημεροχρονολογία προκειμένου να διατυπώσουμε/εκθέσουμε τις απόψεις μας και προβούμε σε ουσιαστική συζήτηση επί των ζητημάτων που εκθέτουμε ανωτέρω, ΆΛΛΩΣ επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας και δη του δικαιώματος κήρυξης και πραγματοποίησης απεργίας-αποχής- στάσεων εργασίας από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο επί της οδού Καλλιρρόης Παρρέν – Σιγανού αριθ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Ρέθυμνο, 24 Φεβρουαρίου 2022

Εκπροσωπώντας την απόφαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας

Χρήστος Σουρουλής            Αρσένης Αρσενάκης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *