ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ – ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ – ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» που εδρεύει στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηλιακάκη αρ. 16Α, (email: elmereth@gmail.com) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, επί της οδού Καλλιρρόης Παρρέν – Σιγανού αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

 

    Σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 1/7-2-2022 απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης,

Διαμαρτυρόμενοι:

 1. για την όλως προσχηματική πρόσκλησή σας σε διάλογο κατόπιν της Εξώδικης Καταγγελίας – Πρόσκλησης – Δήλωσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων, που σας κοινοποιήσαμε στις 4 Μαρτίου 2022, με την οποία σας καλούσαμε ν’ αποσύρετε την υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) Υπουργική Απόφαση, να διακόψετε κάθε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και να προσέλθετε σε διαβούλευση άλλως συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που μαστίζουν το δημόσιο σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της,
 2. για την εμμονή σας σε μία άκρως εκδικητική και αντιεκπαιδευτική διαδικασία αξιολόγησης και την απαξίωση που επιδεικνύετε όχι μόνο προς τους εκπαιδευτικούς αλλά και το σύνολο της σχολικής κοινότητας και ιδίως τους μαθητές και αυριανούς πολίτες αυτής της χώρας.
 3. για την ανάθεση και την εν γένει συμμετοχή εξωτερικών προσώπων-φορέων (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης κ.ο.κ.) πλην του Συλλόγου Διδασκόντων τόσο κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και την επιλογή των τομέων λειτουργίας της σχολικής μονάδας, στους οποίους θα εστιάσουν οι προγραμματιζόμενες δράσεις, όσο και κατά την διαδικασία της εσωτερικής (αυτό)αξιολόγησης και πολύ περισσότερο της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και κατά την διαδικασία συντάξεως και αναρτήσεως των οικείων εκθέσεων, αλλά και για το πλέγμα κυρώσεων σε βάρος στελεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επί αρνήσεως ή παραλείψεώς τους να  εκπληρώσουν τις προβλεπόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ως ειδικότερα ορίζεται στην υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 ν. 4692/2020 και των άρθρων 231 και 233 ν. 4823/2021),

 

Και Λαμβάνοντας υπόψιν:

 1. τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 30 του ν. 1264/1982 και του άρθρου 3 ν. 2224/1994,
 2. ότι αφενός η επέμβαση εξωτερικών φορέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θίγει τον πυρήνα της αυτονομίας τους, παραμερίζει το Σύλλογο Διδασκόντων ως το κατεξοχήν διαχρονικά αρμόδιο όργανο για τη στοχοθεσία και υλοποίηση των δράσεων των σχολικών μονάδων και δη τη θέση των εκπαιδευτικών στόχων, το σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την εισήγηση προς τη Διοίκηση μέτρων ενίσχυσης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, αφετέρου δε η Διοίκηση δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων στην παιδεία και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου,
 3. τουναντίον μέσω των κυρίαρχων ΜΜΕ αλλά και των τιμωρητικών μεθόδων που θεσπίστηκαν σε βάρος στελεχών και εκπαιδευτικών που δεν τηρούν τις προβλεπόμενες από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση υποχρεώσεις τους, επιχειρείται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών ως «εσωτερικών εχθρών της δημόσιας εκπαίδευσης», τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές, ελλιπή μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών και απουσία ενός σχεδίου ενίσχυσης και αναβάθμισης των σχολικών δομών και δραστηριοτήτων. Η Διοίκηση δηλαδή για μία ακόμη φορά περί άλλα τυρβάζει.
 4. Ότι τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο έχουν επιδεινωθεί την περίοδο της υγειονομικής και ευρύτερης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε και συνεπώς καθίσταται επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων, κατόπιν διαβούλευσης όλων των κοινωνικών εταίρων και προσπάθειας εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων, για την καταπολέμηση των άμεσων προβλημάτων του δημόσιου σχολείου (διδακτικά κενά, απουσία μόνιμων μαζικών διορισμών, συγχωνεύσεις τμημάτων, υποχρεωτικές υπερωρίες, πολλαπλές εξετάσεις και εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, κ. ά.), για την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων στην παιδεία (υποχρηματοδότηση, κτηριακή υποδομή και εγκαταστάσεις, αντισταθμιστική διδασκαλία, υπολειτουργία εκπαιδευτικών δομών για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, κ.ά.), για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού (λιγότεροι μαθητές στα τμήματα, μαζικές προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, ψυχολόγων και υγειονομικού προσωπικού, δωρεάν τεστ και καθημερινές ιχνηλατήσεις στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, κ.ά.), καθώς και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου (ουσιαστικές αρμοδιότητες στους συλλόγους διδασκόντων, οικονομική και εκπαιδευτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ετήσια επιμόρφωση, κ.ά.).
 5. ότι η κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης συνιστά βασικό μέσο προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών μας αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην διασφάλιση και ενίσχυση της οποίας αποβλέπουμε ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών, συνιστά δε αποχή από τη συγκεκριμένη θεσπισθείσα διαδικασία αξιολόγησης κι όχι από το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών κι ως εκ τούτου δεν διακόπτει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ούτε διαταράσσει την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί απρόσκοπτη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ αντικειμένου ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας και προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας.
 6. Ότι με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής μας οργανώσεως αποφάσισε τη συνέχιση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων με κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση του εκπαιδευτικού μας έργου και των δικαιωμάτων μας και δη με απεργία/αποχή/στάσεις εργασίας ενάντια στην διαδικασία αξιολόγησης της υπ’ 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) υπουργικής απόφασης.
 7. Ότι η συνδικαλιστική μας οργάνωση κάλεσε την Διοίκηση σε ουσιαστικό διάλογο για όλα τα ανωτέρω φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα, πλην όμως δεν λάβαμε καμία απάντηση αλλά αντίθετα προσκληθήκαμε σε μια εντελώς προσχηματική συζήτηση χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα,

 

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και των άρθρων 56 εώς 83 και 97 ν.4823/2021 και

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

 1. την απόσυρση της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) Υπουργικής Απόφασης και την άμεση διακοπή/ανάκληση κάθε πράξης συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ως προβλέπεται στην ανωτέρω κανονιστική ρύθμιση,
 2. τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για ι) τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου και των  εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα την κάλυψη των διδακτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς κι όχι συγχωνεύσεις τμημάτων και υποχρεωτικές υπερωρίες, ιι) την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων στην παιδεία, με την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης με έμφαση στην κτηριακή υποδομή και εγκαταστάσεις, την αντισταθμιστική διδασκαλία και τη σύσταση και λειτουργία εκπαιδευτικών δομών για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, ιιι)  τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού (λιγότεροι μαθητές στα τμήματα, μαζικές προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, ψυχολόγων και υγειονομικού προσωπικού, δωρεάν τεστ και καθημερινές ιχνηλατήσεις στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, κ.ά.), ιv) την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, με την ανάθεση ουσιαστικών αρμοδιότητων στους συλλόγους διδασκόντων, την οικονομική και εκπαιδευτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και την ετήσια επιμόρφωση. Τα ανωτέρω από μόνα τους θα επιφέρουν σημαντική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και της δημόσιας παιδείας στο σύνολό της.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο επί της οδού Καλλιρρόης Παρρέν – Σιγανού αριθ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.

Ρέθυμνο, 14 Μαρτίου 2022

Εκπροσωπώντας την απόφαση της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                Ο Γραμματέας

Χρήστος Σουρουλής                                                  Αρσένης Αρσενάκης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *