Ενημερωτικό σημείωμα Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση

Ενημερωτικό σημείωμα Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση
ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ενωση Λειτουργων Μεσης Εκπαιδευσης νομου Ρεθυμνου

Ηλιακάκη 16, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132

site: www.elmereth.gr

e-mail: contact@elmereth.gr

facebook:

https://www.facebook.com/elmereth

ΣΥΝΔΙΚ. ΧΡΟΝΙΑ: 2021-22

Ρέθυμνο, 30/3/2022

ΕΞΕΡΧ.:100

ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες ΔΔΕ Ρεθύμνου

                    ΚΟΙΝ: ΟΛΜΕ

Ενημερωτικό σημείωμα

Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. Ρεθύμνου για την κήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ρεθύμνου λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου την Πέμπτη 07/02/2022 με την οποία υπερψηφίστηκε η κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και των άρθρων 56 εώς 83 και 97 ν.4823/2021, προχώρησε στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης για κήρυξη απεργίας-αποχής.

Με βάση τα παραπάνω, ενημερώνουμε τις/τους συναδέλφισσες/φους:

  1. Την Πέμπτη 24/02/2022 επιδόθηκε το πρώτο εξώδικο με το οποίο απαιτούσαμε από τη Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου να συναντηθεί με το σωματείο μας προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματα του κλάδου και η εκφρασμένη βούληση των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση των νόμων 4692/2020 και 4823/2021. Τη Δευτέρα 28/02 ο Προϊστάμενος της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου επικοινώνησε με το σωματείο απαντώντας στην αξίωση του εξωδίκου μας για διάλογο και ορίστηκε συνάντηση με το Δ.Σ. για την Παρασκευή 04/03/2022. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αλλά χωρίς ικανοποίηση του κατατεθέντος αιτήματος. Στις 14/03/2022 επιδόθηκε στη ΔΔΕ Ρεθύμνου το δεύτερο εξώδικο με το οποίο γνωστοποιήθηκε και δηλώθηκε επίσημα η κήρυξη απεργίας – αποχής “από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και των άρθρων 56 εώς 83 και 97 ν.4823/2021” ζητώντας την απόσυρση της υπ’ αριθ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) Υπουργικής Απόφασης και την άμεση διακοπή/ανάκληση κάθε πράξης συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ως προβλέπεται στην ανωτέρω κανονιστική ρύθμιση, καθώς και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για: 1) τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου και των  εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα την κάλυψη των διδακτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς κι όχι συγχωνεύσεις τμημάτων και υποχρεωτικές υπερωρίες, 2) την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων στην Παιδεία, με την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης με έμφαση στην κτιριακή υποδομή και εγκαταστάσεις, την αντισταθμιστική διδασκαλία και τη σύσταση και λειτουργία εκπαιδευτικών δομών για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, 3) τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού (λιγότεροι μαθητές στα τμήματα, μαζικές προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, ψυχολόγων και υγειονομικού προσωπικού, δωρεάν τεστ και καθημερινές ιχνηλατήσεις στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, κ.ά.), 4) την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, με την ανάθεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στους συλλόγους διδασκόντων, την οικονομική και εκπαιδευτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και την ετήσια επιμόρφωση.
  2. Η απεργία αποχή της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου αποτελεί νέα απεργία – αποχή, με νέο περιεχόμενο και αιτήματα σε σχέση με αυτά που υπήρχαν στο εξώδικο της ΟΛΜΕ και κατά κανέναν τρόπο δεν αποτελεί συνέχεια της απεργίας της ΟΛΜΕ που κηρύχθηκε παράνομη. Αυτό επιλέχθηκε ακριβώς για να μην μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα τα εκπαιδευτικά σωματεία για συνέχιση της απεργίας της ΟΛΜΕ και να ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ το ενδεχόμενο να υπάρχουν κυρώσεις στη διοίκηση των σωματείων που την κηρύσσουν.
  3. Καλούμε τις/τους συναδέλφισσες/φους να συμμετέχουν δυναμικά και μαζικά στην απεργία – αποχή.

Συγκεκριμένα:

-Υπογράφουμε τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή του σωματείου μας (σας αποστέλλεται συνημμένα, για τη συμμετοχή μας σε αυτή. Η δήλωση θωρακίζει τους εκπαιδευτικούς με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική μορφή πάλης. Στη συνέχεια καταχωρείται στο Πρωτόκολλο του σχολείου και αντίγραφό της αποστέλλεται ηλεκτρονικά (με φωτογραφία) στο contact@elmereth.gr για την ενημέρωση του σωματείου μας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή της ΕΛΜΕ καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων από όλες τις διαδικασίες που προβλέπει η Υ.Α. από την αξιολόγηση.
  2. Στα σχολεία που έχει προχωρήσει η ανάθεση και συγκρότηση ομάδων εργασίας και δεικτών, οι συνάδελφοι/ισσες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν να συμμετέχουν στην νέα απεργία – αποχή του σωματείου και να ΜΗΝ έχουν υποχρέωση να ολοκληρώσουν το «έργο» που τους έχει ανατεθεί. Τους/τις καλούμε να προσχωρήσουν τώρα στην απεργία αποχή.
  3. Η απεργία – αποχή συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει όλους/όλες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

Οι δικαστικές αποφάσεις που έβγαλαν τις απεργίες της ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ παράνομες προβλέπουν χρηματικά πρόστιμα μόνο στην περίπτωση όπου  οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συνεχίσουν την ίδια απεργία που έχει κηρυχθεί παράνομη.

Ωστόσο, ακόμα και αυτές έχουν δυνατότητα να κηρύξουν ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ χωρίς συνέπειες. Γι’ αυτό μπορούν οι ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε επαναπροκήρυξη της απεργίας –  αποχής.

Σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα αφορούν τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όχι τα μέλη. Αυτό – πέρα από το ότι προβλέπεται ρητά στις δικαστικές αποφάσεις – αποτελεί και την εμπειρία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας και ποτέ δεν παραβιάστηκε τουλάχιστον μετά τη χούντα.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.Ρ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Σουρουλής Χρήστος Αρσενάκης Αρσένιος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *