ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου στεγάζεται στο Στέκι των Καθηγητών, στην οδό Ηλιάκη 16 στη δυτική πλευρά του Δημοτικού Κήπου. Μπορείτε να απευθύνεστε στο σωματείο στο contact@elmereth.gr ή στο messenger στο ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.